Værstasjonen er en Fine Offset WH2900/Ambient Weather WS-2902. Det er en trådløs enhet med en ekstern mottaker som hvert tiende minutt sender automatiske oppdateringer til nettsiden. Værstasjonen er selvladende med solcellelys og bruker ellers batterier som byttes hvert andre år. Utvalget av sensorer er som følger. Regnmåleren er en selvtømmende beholder som måler nedbør.

Temperatur- og fuktighetssensorene er med senderen innelukket i et strålingsskjold. Over det er et anemometer med tre kopper som brukes til å måle vindhastigheten. Temperaturføleren, fuktighetsføleren og vindarmen er montert på en 1,5 meter lang påle/mast som er montert på taket ved 67° 6′ 53″ N 15° 0′ 37″ E. Sensorene er ca 7 meter over bakken og blir ikke påvirket av vindretningene, slik at nedbør bør være nøyaktig i alle vindretninger. Værstasjonen står sentralt i Misvær og den har fungert der siden den ble montert 3. juli 2018. Hvert tiende minutt lagres alle målinger i en database og det er mulig å eksportere disse til et variert utvalg av formater, som f.eks. Microsoft Excel.

WH2900/WS-2902

Et par dager i måneden opplever vi forsinkelser på inntil 2 timer i rapporteringen av værdata til denne nettsiden, og dette er fordi WeatherCloud, som fortsatt er under prøve, utfører sporadisk vedlikehold for å forbedre værtjenesten. Selve værstasjonen lagrer alle historiske værdata uavhengig av WeatherCloud, og har ingenting med forsinkelsene å gjøre. For ikke å være avhengig av kun en værtjeneste rapporterer vi også værdataene til Weather Underground, en nettside med den største databasen over værstasjoner på internett. Hos WU har vi også blitt tildelt gullmerket som svar på at vi leverer værdata av høy kvalitet. Værstasjonen går under kallenavnet IBOD53 og kan besøkes her: Misvær IBOD53Weather Underground PWS IBOD53